Ống áp lực N2SN, 2 lớp bố thép SAE 100 R2

      Yêu cầu báo giá