Ống áp lực N1SN, 1 lớp bố thép SAE 100 R1

      Yêu cầu báo giá