Ống áp lực cao EQUATOR/1, 1 lớp bố thép

      Yêu cầu báo giá