Dây áp lực, Ống áp lực cao 700bar-3/8″

      Yêu cầu báo giá