Béc phun xoay áp lực 350bar – UR32 (PA, Ý)

    Yêu cầu báo giá