Báng súng phun áp lực cao RL22, Áp lực max 310bar

    Yêu cầu báo giá