Báng súng phun áp lực cao Red 50, Áp lực 350bar

    Yêu cầu báo giá